Feature article

Viruset endrer FNs operasjoner

Published: 19 Oct 2020
Summary:

COVID-19-pandemien har påvirket FNs fredsbevarende operasjoner betydelig. På kort tid er
aktivitetsnivået redusert til kun det mest kritiske.