Working Paper, NUPI

WTO-forhandlingene om markedsadgang for industrivarer og fisk (NAMA)

Published: 1 Jul 2016
Summary:

Notatet gir en oversikt over forhandlingene om markedsadgang for industrivarer i WTO, herunder fisk. I WTO forhandles om øvre grenser for tollen, såkalt bundet toll, mens landene i praksis kan ha lavere anvendt toll. 60-70% av tollen for industrivarer og fisk er bundet på verdensbasis. For et land midt på treet er bundet toll for fisk gjennomsnittlig 34%, mens den anvendte tollen er 14%. Det må derfor betydelige tollreduksjoner til for at anvendt toll skal bli mye redusert. U-landenes andel av verdenshandelen med industrivarer har økt kraftig de senere år, og noe av denne eksporten møter høy toll. U-landene står også for mer enn halvparten av verdenseksporten av fisk. Norsk sjømateksport står i dag overfor en tollbelastning på 1.1-1.4 milliarder NOK, og en vellykket WTO-runde kan kanskje bety at 3-400 millioner av dette forsvinner. På kort sikt er gevinstene størst i store og etablerte eksportmarkeder, men på sikt kan WTO-liberalisering bidra til at nye eksportmarkeder blir tilgjengelige.