Hvor hender det? nr. 8 2020

Verden etter pandemien

24. Jun 2020

Store kriger snur opp ned på verden, og internasjonale kriser skaper enorme forandringer. Nå står vi midt i en ny dramatisk begivenhet: Hva kan vi vente oss etter koronapandemien?