Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 10 2010

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 10 2010

Sudan: Usikker framtid

18. Apr 2010

Sudan er inne i en spennende periode hvor det er håp om en formell slutt på krigen i Darfur-regionen. Samtidig råder det stor usikkerhet etter valget i april og før en folkeavstemning...

Oppgaver

 1. I hvilke perioder i nyere tid har det vært borgerkrig i Sudan?
 2. Hva menes med splitt-og-hersk-politikk?
 3. Hvilke nye stridsemner kom til på 1970- og 80-tallet i konflikten mellom Nord- og Sør-Sudan?
 4. Hvem var John Garang?
 5. Hvordan synes oljeressursene å være fordelt mellom Nord- og Sør-Sudan?
 6. Gjør greie for noen hovedpunkter i freds-avtalen fra 2005. Hvilket er det som skal oppfylles særskilt i 2011?
 7. Hvordan kan det sies at fredsavtalen fra 2005 likner mer på en utvidet våpenhvileavtale enn en permanent fredsavtale?
 8. Hvordan er det internasjonale samfunnet involvert i Sudan-konfliktene?
 9. Diskuter påstanden: «Bare et uavhengig Sør-Sudan kan gi varig fred og utvikling i Sudan.»
 10. Diskuter påstanden: «Enhver region som ønsker det, må få lov til å danne sin egen stat.»
 11. Hvor stort er Sudan? Legg sammen arealet for hvert av landene på denne listen. Frankrike, Italia, Norge, Spania, Sverige, Tyskland, Ukraina. Gå alfabetisk fram: Hvor mange land får du summert før du overstiger Sudans areal? Ta gjerne denne nettsiden til hjelp: //www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/region/region_eur.html
 12. Gjør greie for hvordan Norges virksomhet når det gjelder fredsprosessen i Sudan. Bruk gjerne søkeordet Sudan på Utenriksdepartementets nettsted: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud.html
 13. Hvilke forbrytelser er president Bashir siktet for av Den internasjonale straffedomstolen (ICC)?
 14. Drøft argumenter for/mot å trekke Bashir for Den internasjonale straffedomstolen.