Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 5 2010

Les artikkelen

Bilde av folk som demonstrerer mot ETA.
Hvor hender det? nr. 5 2010

Terrorisme: Baskerne og ETA

14. Feb 2010
 • Carlos de Cueto Nogueras
 • Marcus Buck

Sommeren 2009 gjennomførte baskere igjen terrorhandlinger for å oppnå uavhengighet fra Spania. Den spanske grunnloven (fra 1978) slår fast at Spania er en udelelig nasjon...

Oppgaver

 1. Hva menes med Euskadi, Herri Batasuna?
 2. Hvor mange av dem som bor i Baskerland, regner seg som baskere?
 3. Hva menes med Euskadi, Herri Batasuna?
 4. Hvorfor var GAL en skandale?
 5. Hvilke terrormetoder har ETA i hovedsak gjort bruk av?
 6. Hvilket område utgjør Baskerland – kjerneområdet og tilleggsområdet?
 7. Gjør greie for elementer som er del av det baskiske selvstyret.
 8. Hvordan og hvorfor endret befolkningssammensetningen i Baskerland seg i siste halvdel av 1800-tallet?
 9. Hvordan skjedde moderniseringen i Baskerland?
 10. Hvordan påvirket endringen Baskerland?
 11. Hvorfor har styresmaktene forbudt ETAs politiske fløy å stille til valg?
 12. Hvordan har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen stilt seg til dette forbudet?
 13. Hvordan har spanske styresmakter tidligere håndtering av ETA-terrorisme vært?
 14. Hvordan har det internasjonale antiterror-samarbeidet gjort det vanskeligere for ETA i de seinere årene?
 15. Gjør greie for grunner til at spørsmålet om baskisk suverenitet hittil ikke er kommet opp til folkeavstemning.
 16. Diskuter hva som ligger i at Spania lenge «ikke var en stat i moderne forstand».
 17. Diskuter påstanden «Det kan aldri være riktig å forhandle med terrorister».
 18. Du sitter i ETAs styrende råd og skal diskutere framlegget: «Støtten til ETA har sunket sterkt gjennom flere år, la oss derfor legge ned våpnene.» Hvilke argumenter vil du bruke for og hvilke motargumenter vil du kunne møte? Gi en oversikt.