Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 16 2010

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hvordan forstår dere tittelen på artikkelen?
 2. Når kom Sèvres-avtalen i stand? Hva tar den opp?
 3. Gjør greie for hva som har skjedd med den politiske og økonomiske situasjonen i Tyrkia i de siste årene.
 4. Hvorfor ser tyrkerne med stor skepsis på Sèvres-avtalen?
 5. Hvordan har viktige europeiske statsledere påvirket EU-debatten i Tyrkia i seinere tid?
 6. Hva menes med formuleringen «Tyrkias verdenssyn er farget av den første verdenskrigen og stormaktsspillet i kjølvannet av den.»?
 7. Hvorfor kan mange tyrkere føle seg «tråkket på tærne» av USA de siste årene?
 8. Hvordan har Murens fall påvirket forholdet mellom Tyrkia og Vesten, især USA?
 9. Hvordan kommer det til syne at «Tyrkia har tiltatt seg en sterkere internasjonal rolle» i seinere år?
 10. Hvordan har Tyrkias forhold til henholdsvis arabiske land og Israel endret seg i de siste par årene? Diskuter grunner til endringene.
 11. Bruk medier: Hvilket utfall har rapporten fra den internasjonale granskingskommisjonen fått? Jf. det tyrkiske skipet med hjelp til Gaza.
 12. Diskuter fordeler og ulemper for EU med et tyrkisk EU-medlemskap.
 13. Forholdet til EU: Hvilke argumenter for ditt standpunkt vil du trekke fram dersom du er 
  1. regjeringsmedlem i Tyrkia?
  2. tyrkisk EU-motstander?
 14. Drøft påstanden «Tyrkia er en regional stormakt».
 15. Diskuter grunner til at Tyrkia nå engasjerer seg mer i Midtøsten.
 16. Bruk medier. Hvordan har Tyrkia engasjert seg i et forsøk på å løse konflikten rundt Irans atomprogram?