Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 3 2011

Les artikkelen

Oppgaver

  1. Hva menes med Bolsa Familia-programmet i Brasil?
  2. Hvem var Simon Bolívar?
  3. Hva menes med koalisjonsregjering?
  4. På hvilke måter har Lula vært banebrytende i Brasil?
  5. Hvor mange av dagens presidenter i Latin-Amerika klarer du navn og land på?
  6. Hva vil det si at den nordiske velferdsstaten er et ideal i store deler av Latin-Amerika?
  7. Gjør greie for hvordan presidentene Lula og Chávez atskiller seg fra hverandre.
  8. Hvordan har forholdet mellom fattig og rik utviklet seg det siste tiåret?
  9. Gjør greie for grunner til venstredreiningen i Latin-Amerika det siste tiåret.
  10. Hvordan viser artikkelen at endringer er på gang på Cuba?