Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 18 2011

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 18 2011

Operasjon Dagsverk 2011: Rwanda

09. Oct 2011
 • Andreas Brandt

Årets prosjektland, Rwanda − et land i det sentral-østlige Afrika − har om lag 11 millioner innbyggere. Landet er på størrelse med Hedmark fylke og er et av verdens tettest ...

Oppgaver

 1. Hvorfor er utdanning for jenter særlig fokusert i Operasjon Dagsverk 2011?
 2. Hvilke to etniske hovedgrupper finnes i Rwanda? Omtrent hvor store er de?
 3. Hvilket organ er det som endelig bestemmer hvem som skal bli samarbeidspartner for Operasjon Dagsverk? Hvem sitter der?
 4. Gjør kort greie for Rwandas økonomiske situasjon i dag.
 5. Hvilke problemer står et land med en ung befolkning overfor til forskjell fra et land med en gammel befolkning?
 6. Diskuter påstanden Konflikten mellom hutuer og tutsier er mindre en etnisk konflikt enn en sosial konflikt. Bruk også medier.
 7. Å øke gjennomføringsprosenten i videregående skole i Rwanda er et av målene for årets OD. Det samme ønsker den norske regjeringen i norsk videregående skole. Diskuter grunner til at elever faller ut av skolen i de to landene.
 8. Du er en 15 år gammel jente på landsbygda i Rwanda som nettopp har fått vite av foreldrene dine at du må slutte på skolen. Familien trenger inntekt for å livberge dine mange småsøsken. Nå er det kveld, og du skriver i dagboken din om hvordan du opplever å måtte forlate skolen. En halv A4-side.
 9. Diskuter hvorfor det internasjonale samfunnet (stater, medier ...) var så taust under det rwandiske folkemordet i 1994.
 10. Diskuter hva Operasjon Dagsverk mener med mottoet Ikke se så svart på det .