Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 1 2012

Les artikkelen

Kollasje med forskjellige bilder av dagens Italia
Hvor hender det? nr. 1 2012

Italia - et euroland i krise

08. Jan 2012
 • Steinar Stjernø

Italia (se fakta) kan utløse sammenbrudd i euro samarbeidet. Under Silvio Berlusconi økte landets store gjeld. Det har skapt tvil om gjelden vil bli tilbakebetalt....

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Når ble fyrstedømmene på den italienske halvøya samlet til ett rike, og hvem sto i spissen for samlingen?
 2. Gjør greie for den historiske og kulturelle arven som den nye staten startet opp med.
 3. Hva menes med en teknokratregjering?
 4. Hvor stor er den italienske statsgjelden? Og hvor mange prosent av BNP er den?
 5. Hva menes med klientelisme?
 6. Hva kjennetegner næringsstrukturen i Italia?
 7. Hvordan bidrar klientelisme til å legge bånd på mulighetene for demokrati og økonomisk vekst i Italia?
 8. Gjør greie for kjennetegn ved de to Italia-ene som forfatteren skiller mellom.
 9. Diskuter trekk ved det italienske samfunnet og i Italias nære forhistorie som kan bidra til å forklare dagens store økonomiske problemer.
 10. Hvilke partier er de to store i italiensk politikk i tiden etter 1945?
 11. Diskuter grunner til at det kristendemokratiske partiet og arvtakeren står så sterkt i italiensk politikk.
 12. Hvorfor har italiensk politikk vært mye preget av splittelser og nydannelser etter 1990?
 13. Diskuter hvordan Berlusconi har kunnet vinne tre valg i Italia fra og med 1994?
 14. Diskuter Italias økonomiske muligheter i lys av informasjonen i figuren til venstre.
 15. Hvilken politikk søker den nye statsministeren – Monti – å føre? Diskuter hvordan han kan få folket med seg i gjennomføringen.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Forslag til mer lesning:

 • Ekern, Simen. 2006. Berlusconis Italia: historier om makt, mafia og motstand. Oslo: Cappelen. En kort og lettlest innføring i fenomenet Berlusconi fram til 2006. Den sier dermed lite om utviklingen siden da.
 • Ekern, Simen. 2011. Roma: nye fascister, røde terrorister og drømmen om det søte liv.  Oslo: Cappelen. Om Romas nære historie og terrorismens på 1970-tallet, som var en smertefull periode i Italias historie.
 • Om den organiserte kriminaliteten
  • Saviano, Roberto. 2009.  Gomorra: en reise i camorraens økonomiske imperium og deres drøm om herredømme. Oslo: Aschehoug.

   Beskrivelse av Camorraens forbryterske virksomhet i Napoli. Grunnlag for filmen Gomorra.

  • Cacace, Mariangela 2010. Camorraland. Oslo: Cappelen Damm. En personlig beskrivelse av den organiserte kriminaliteten i Napoli av en norsk-italiensk kvinne.

Relaterte kompetansemål