Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 10 2012

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva var Det ottomanske imperiet?
 2. Hva vil det si at Syria og Libanon var del av et mandatområde under Folkeforbundet? Bruk medier.
 3. Gjør greie for nære bånd mellom Syria og Libanon – hvordan de to landene er innvevd i hverandre?
 4. I hvilke deler av samfunnet  har al-Assad-familien sitt maktgrunnlag – sin maktbase?
 5. Hvordan er Libanon en kontrast til Syria når det gjelder politikk og styrets maktgrunnlag?
 6. Hvordan har syrisk nærvær i Libanon artet seg?
 7. Gjør kort greie for Sederrevolusjonen.
 8. Gjør kort greie for dagens politiske landskap i Libanon. Hvilke grupper står mot hvem?
 9. Hvor stor andel av befolkningen i Libanon er kristne?
 10. Hvem er Hizbollah? Hvilke grupper i folket støtter dem, og hvilken rolle spiller organisasjonen i libanesisk politikk? Hvorfor skaper våpnene til Hizbollah strid i det libanesiske samfunnet?
 11. Hvordan har Libanon vært skueplass for konflikter både av intern og regional karakter de siste tiårene?
 12. Hvordan ser de to politiske hovedgruppene i Libanon forskjellig på den syriske revolusjonen?
 13. Hvorfor markerte 14. mars-koalisjonen årsdagen for drapet på Rafik Hariri?
 14. Hvordan har forholdene i nabolandet Syria innvirket på de politiske forholdene i Libanon? 
 15. Diskuter hvordan andre land i regionen enn Syria innvirker på libanesisk politikk.
 16. Hvordan har forholdene i borgerkrigens Syria fått økonomiske konsekvenser i nabolandet Libanon?
 17. Gjør greie for hva fredsplanen til FN og Den arabiske liga går ut på. Bruk medier.
 18. Diskuter hva dere forstår med «aksen mellom Hizbollah og Iran via Syria og Irak».
 19. Diskuter hvordan konflikten i Syria og det som skjer i Libanon også kan forstås i lys av en kamp mellom de to muslimske stormaktene Saudi-Arabia og Iran om hegemoniet i den muslimske verden. Bruk også medier.