Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 5 2012

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hvor mange ganger større er omsetningen på valutamarkedet enn verdens samlete produk-sjon av varer og tjenester (BNP)?
 2. Hva er et kredittratingbyrå?  Hvorfor er de blitt sterkt kritisert i seinere år? Hvordan har EU-ledere kritisert kredittratingbyråene?Bruk medier.
 3. Hva menes med kvantitative lettelser?
 4. Hva er det som gjerne går forut for bank- og finanskriser?
 5. Hvordan ser vi i praksis at dollar er den dominerende valutaen i verden?
 6. Hvor i verden er den årlige økonomiske veksten sterkest?
 7. Hvordan har andelen av verdens BNP for de tre største økonomiene utviklet seg i siste 30 år?
 8. Hvilken trend er blitt forsterket av den økonomiske nedturen i Vesten?
 9. Hvor stor andel av verdens valutareserver er holdt i dollar?
 10. Hvor ofte er disse valutaene involvert i en valutatransaksjon: dollar, euro og japanske yen?
 11. Gjør greie for hva det vil si at dollar er den mest brukte valutaen i verden.
 12. Hva betyr «å trykke penger» i praksis?
 13. Hvorfor holdt den amerikanske staten på å «gå i stå» − slippe opp for penger – sommeren 2011? Bruk medier.
 14. Hvorfor investerer mange i amerikanske statsverdipapirer (statsgjeld/statsobligasjoner) selv om den amerikanske økonomien er i krise?
 15. Drøft fordeler og ulemper USA kan ha av dollarens dominerende stilling.
 16. Diskuter hvilket dilemma kinesiske leder opplever i forbindelse med sine store valutareserver.
 17. Diskuter hvordan det kan påvirke de store globale utfordringene at mange av verdens sentrale ledere står foran viktige nasjonale valg i 2012.
 18. Drøft hvorfor andre land kan mislike at dollar har den dominerende stillingen den har.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål