Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 3 2013

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med AQIM, MNLA, FIS, Ansar?
 2. I hvilke land bor tuaregene?
 3. Gjør greie for hvordan borgerkrigen i Algerie på 1990-tallet har påvirket situasjonen i dagens Mali.
 4. Hvordan er det en broket forsamling av opprørere som Frankrike, Ecowas og andre står overfor i Mali?
 5. Hva skjedde med tuaregenes opprør i 2012?
 6. Bruk medier til å finne ut mer om hvordan de sosiale og økonomiske skillelinjene går i Mali.
 7. Hvor mange mennesker er i dag på flukt fra konflikten i Mali? Se ohcr.org, andre FN-nettsider eller nrc.no
 8. Hvorfor kan det være noe å forhandle med Ansar om, men ikke med MOJWA eller AQIM?
 9. Hva sier statsgrensene om den grensedrag-ningen som kolonilandene i sin tid gjorde i Nord-Afrika?
 10. Diskuter hvor sannsynlig det var at terrorak-sjonen i In Amenas var en følge av den franske intervensjonen i Mali.
 11. Diskuter fortsatt norsk oljevirksomhet i risikofylte områder.
 12. Hva gjør disse aktørene overfor konflikten i Mali: ECOWAS, Den afrikanske union, EU så vel som FN og vetomaktene i FNs sikkerhetsråd?
 13. Diskuter hvorvidt lederen for terroraksjonen i In Amenas var en vanlig kriminell eller en politisk motivert terrorist?
 14. Diskuter påstanden «Vestlige land bør kraftig trappe opp den økonomiske bistanden til land i Nord-Afrika istedenfor å gå tungt inn militært».
 15. Diskuter hvorvidt Norge bør involvere seg i konflikten i Mali og i så fall på hvilken måte.
 16. Du er presidentrådgiver i Mali og bedt om å skrive et kort notat i punkter om hva den maliske staten og samfunnet selv kan gjøre for å løse de mange konfliktene i landet.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål