Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 12 2013

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva er en drone?
 2. Hvilke land er de ledende dronelandene?
 3. Hva forstår du med målrettet drap?
 4. Hvorfor er det urovekkende dersom et land bruker angrepsdroner i land det ikke er i krig med?
 5. Gjør greie for hvordan den økte tilgjengeligheten av droner er en utfordring for folkeretten.
 6. Hvordan kan bruk av droner komme i konflikt med regler for personvern?
 7. Hva er forskjellen mellom et målrettet drap og det å drepe i en vanlig krigshandling?
 8. Diskuter påstanden: «Det må være lov å drepe fiender også når disse er i land man ikke er i krig med.»
 9. Diskuter påstanden «Det internasjonale samfunnet må snarest bli enig om en internasjonal avtale som regulerer bruken av droner.»
 10. Diskuter om bruk av droner senker terskelen forå drepe.
 11. Diskuter hvor riktig det er å bruke droner som del av kampen mot terror.
 12. Diskuter påstanden: «De store sivile tapene under droneangrep gjør at disse bør opphøre umiddelbart.»
 13. Diskuter påstanden «Droneangrepene reduserer terrornivået.»
 14. Diskuter faren for at bruk av droner kan bli en måte for både statlige myndigheter og andre til å bli kvitt «brysomme elementer» på.
 15. Diskuter hvorvidt målrettede drap er i tråd med menneskerettighetene.
 16. Diskuter påstanden «Ikke droner, men doer (bedre sanitærforhold) er best egnet til å begrense terrorismen i Pakistan.»
 17. Diskuter hvor treffsikre angrepsdronene kan bli  når bruk av angrepsdroner ofte vil være avhengig av at informanter på bakken plukker ut målene og sender denne informasjonen videre.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Videoer

Relaterte kompetansemål