Arbeidsoppgaver og lenkeforslag HHD nr. 11 2013

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med
  • Ikke-spredningsavtalen?  
  • Jucheideologien?
   
 2. Hva forbinder du med årene 1994, 2006, 2009 og 2012 i denne artikkelen?
 3. Gjør greie for noen særtrekk ved det nordkoreanske regimet og samfunnet.
 4. Hvorfor provoserer også nordkoreanske rakettester verden rundt og ikke bare atomtestene deres?
 5. Hvorfor virker sørkoreanere å ta den aggressive ordbruken ganske lett?
 6. Hva menes med at atomvåpen er en livbøye for det nordkoreanske regimet?
 7. Bruk mediene til å finne eksempler på aggressiv ordbruk og handlinger fra partene i den koreanske konflikten.
 8. Diskuter påstanden «Det er ingen grunn til å tro at konflikten mellom Nord-Korea og USA/Sør-Korea virkelig vil bli en varm krig.»
 9. Diskuter hvorvidt konflikten i Korea bare er kjennetegnet av et aggressivt og uberegnelig Nord-Korea, mens de andre partene bare er ofre.
 10. Diskuter innenrikspolitiske motiver Kim Jong-un kan ha for sin sterke ordbruk og provoserende atferd.
 11. Hvordan kan en vedvarende konflikt mellom USA og Nord-Korea fungere som hjelp for USA i kampen om det internasjonale lederskapet?
 12. Diskuter hvordan Kina ser på en eventuell gjenforening av de to koreanske statene.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål