Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 20 2013

Les artikkelen

HHD13_20FrontOD13
Hvor hender det? nr. 20 2013

OD 2013: Mellom-Amerika: Hvordan vinne over volden?

21. Oct 2013

Det nordlige triangelet i Mellom-Amerika (El Salvador, Guatemala og Honduras) har historisk vært tett knyttet til Mexico. De siste årene er landene blitt bundet sammen i et...

Oppgaver

 1. Hva menes med maras? Bruk medier.
 2. På hvilken måte er landene i det nordlige Mellom-Amerika bundet sammen i et «nådeløst skjebnefellesskap»?
 3. Hvordan holder de kriminelle gjengene en klam hånd over sine lokalsamfunn?
 4. Hvor mye høyere er drapsraten i Honduras enn i Norge?
 5. Nevn noen kriterier som norske bistandsorganisasjoner må oppfylle i sine søknader for å bli partner med Operasjon Dagsverk.
 6. I artikkelen skilles det mellom ungdomsgjengene og det som av og til blir kalt narkokarteller. Hva går skillet på?
 7. Gjør greie for hva som er vekstgrunnlaget – grobunnen – for gjengene i Mellom-Amerika. Forklar hvordan de forskjellige «vekstfaktorene» bidrar til den omfattende volden.
 8. Gjør greie for onde spiraler som lokalsamfunn i Mellom-Amerika opplever i de siste årene.
 9. Du sitter i OD-komiteen på skolen din og har nå fått fem minuttter av en skoletime til å gå rundt i klasser for å presentere OD 2013 og motivere dine medelever til å delta i internasjonal uke og OD 2013. Lag en liste med snakkepunkter som du kan bruke som grunnlag for dine fem minutter i klasser ved skolen. Framfør presenta-sjonen (ikke powerpoint).
 10. Diskuter hvordan kriminalitet og vold kan være en utfordring for utvikling slik forsiden av rapporten fra Verdensbanken antyder.
 11. På OD.no står det at «visualiseringsleker er en fin måte å visualisere kompliserte globale problemstillinger på.». Ta dem på ordet og lag korte rollespill med scener som kunne vært hentet ut av det Mellom-Amerika som artikkelen omhandler, f.eks. ...
  • en ungdom som blir forsøkt vervet til en ungdomsgjeng.
  • lærer som blir truet til å godta at gjenger prøver å rekruttere i skolegården.
  • en borgermester som på et landsbyråd tar til orde for å gjøre noe med gjengenes kvelertak på lokalsamfunnet.
  • tidligere gjengmedlem som innenfor familien prøver å få sin yngstebror fra å bli med i en gjeng.
 12. I grupper på opptil fem deltakere: Bestem roller, navn og bakgrunn for den enkelte samt den konkrete situasjonen i nærmere detalj.
 13. Diskuter hvorvidt totalforbud av gjengmedlemskap er en farbar vei å gå for å få bukt med den omfattende volden i Mellom-Amerika.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Lyst til å lese videre?

Relaterte kompetansemål