Quiz til denne artikkelen

Denne delen fungerer dessverre ikke uten javascript. Aktiver javascript i nettleseren for å fortsette.

Spørsmål 1 av 8

I fiskerisektoren har utviklingsorganisasjonar dei siste tiåra konsentrert seg om å fremje småskalafiske. :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 2 av 8

Meir enn 40 prosent av den globale fangsten av villfisk er henta opp av småskalafiskarar. :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 3 av 8

Småskalafiskarar og industrifiskarar lever i harmoni med kvarandre på fiskefelta langs Afrikas kystar. :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 4 av 8

Det har vore feil å gi trålarar til land som ikkje hadde naudsynte føresetnader til å bruke utstyret eller mangla pengar til å vedlikehalde det. :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 5 av 8

Victoriasjøen er delt mellom fem land.:

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 6 av 8

Dei verksemdene som eksporterte fiskeprodukt, var eigde av lokale eigarar. :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 7 av 8

Eksportfisket skapte fleire arbeidsplassar til kvinner enn det som gikk tapt. :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 8 av 8

FAO lagar no nye retningslinjer for fiskeriutvikling i sør. :

Du må velge et av alternativene før du kan gå videre til neste spørsmål.

Resultat

Du fikk poeng av 8 mulige

1. I fiskerisektoren har utviklingsorganisasjonar dei siste tiåra konsentrert seg om å fremje småskalafiske. :

 • Stemmer
 • Stemmer ikkje

2. Meir enn 40 prosent av den globale fangsten av villfisk er henta opp av småskalafiskarar. :

 • Stemmer
 • Stemmer ikkje

3. Småskalafiskarar og industrifiskarar lever i harmoni med kvarandre på fiskefelta langs Afrikas kystar. :

 • Stemmer
 • Stemmer ikkje

4. Det har vore feil å gi trålarar til land som ikkje hadde naudsynte føresetnader til å bruke utstyret eller mangla pengar til å vedlikehalde det. :

 • Stemmer
 • Stemmer ikkje

5. Victoriasjøen er delt mellom fem land.:

 • Stemmer
 • Stemmer ikkje

6. Dei verksemdene som eksporterte fiskeprodukt, var eigde av lokale eigarar. :

 • Stemmer
 • Stemmer ikkje

7. Eksportfisket skapte fleire arbeidsplassar til kvinner enn det som gikk tapt. :

 • Stemmer
 • Stemmer ikkje

8. FAO lagar no nye retningslinjer for fiskeriutvikling i sør. :

 • Stemmer
 • Stemmer ikkje
FraTilTekst (Fantastiskt, Bra, Dårlig..)