Arbeidsoppgaver HHD nr. 3 2014

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Quiz til artikkelen

beskrivelse

Oppgaver

 1. Hva menes med konsulær bistand?
 2. Hvor mange  konsulærsaker må Utenriksdepartementet håndtere årlig?
 3. Hvor mange overnattingsdøgn har norske borgere i utlandet årlig?
 4. Hvor mange konsulærsaker behandler UD årlig? og den operative desken daglig?
 5. Diskuter om det er konsulær bistand eller ikke når:
 • næringsministeren leder en delegasjon av næringslivsledere til et land for å fremme norsk eksport til dette landet.
 • en norsk borger er fengslet i et land og får besøk av en fra den norske utenrikstjenesten
 • en norsk statsborger reiser  til sitt opprinnelige hjemland og blir arrestert i en krigssone der.
 • en norsk deltaker i en internasjonal fredsoperasjon må på lokalt sykehus og ambassaden bes om å hjelpe til
 1. Gjør greie for hvordan og hvorfor typen saker i den norske utenrikstjenestens konsulære saker har endret seg siden 1905.
 2. Hvorfor har norske borgere fått så økte forventninger til hva UD kan bistå med når problemer oppstår i utlandet?
 3. Diskuter grunner til at Utenriksdepartementet så sterkt har understreket personlig ansvar og hjelp til selvhjelp som pilarer i det konsulære arbeidet.
 4. Gjør greie for grunner til at den konsulære innsatsen i utenrikstjenesten er rustet kraftig opp de siste årene.
 5. Gjør greie for hvordan globaliseringen individualiserer og øker aktørmangfold og kompleksitet i utenrikspolitikken.
 6. Arbeid i par . Bruk medier til å finne oppslag og presenter kort hovedinnholdet i noen sterkt mediefokuserte konsulære saker. Bruk gjerne også andre saker enn de nevnte. Fordel saker.
 7. Diskuter hva som skal til for at en konsulær sak havner på bordet til politikerne i UD.
 8. Gjør greie for hva artikkelforfatteren mener med «følsomme saker» og sentrale dilemmaer utenrikstjenesten støter på i håndteringen av konsulærsaker. .
 9. Diskuter hvorvidt det vil være riktig av den norske utenriksministeren å reise til Kongo for å tale Frenchs sak.
 10. Diskuter Kongo-saken i lys av følgende tekst på NRK-ytring: «Kongo er mer enn French. Hva ville vi tenkt dersom en drapstiltalt kongoleser krevde Erna Solbergs fulle oppmerksomhet midt under en krig i Finnmark og attentat på regjeringen?» Se nrk.no/ytring/kongo-er-mer-enn-french-1.11483071
 11. Diskuter hvorvidt Norge bør fortsette med bistand og politisk kontakt med Kongo når landet ikke viser vilje til samarbeid?

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål