Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 6 2014

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med wahabisme, jihadist, Baathpartiet og Hizbollah?
 2. Hvorfor unnlot Assad-regimet en stund å bruke luftvåpenet sitt mot opprørerne? Og hvorfor begynte de etter hvert likevel å ta det i bruk?
 3. Hva sier forsidetegningen om utviklingen på vestlig side i synet på å støtte de syriske opprørerne? Gi eksempler på støtte til opprørerne.
 4. Diskuter om det vestlige synet på de syriske opprørerne virkelig har utviklet seg slik forsidetegningen antyder?
 5. Hvilke parter har hatt framgang i borgerkrigen?
 6. Hvordan viste Assad-regimet sin menneskerettsfiendtlige brutalitet allerede tidlig i konflikten?
 7. Gjør kort greie for forskjeller og likheter mellom sunnimuslimer og sjiamuslimer.
 8. Gjør greie for hvordan borgerkrigen i Syria også har et klart preg av regionale stormaktsmotsetninger.
 9. USA og Russland er blitt enige om noen punkter, blant annet at en syrisk regjering må inkludere representanter både for dagens regime og for opprørerne. Diskuter hvor fornuftig dette er.
 10. Hvordan har krigen i Syria allerede bidratt til uro i naboland?
 11. Gjør greie for hvordan krigen i Syria for lengst er blitt en humanitær katastrofe.
 12. Bruk medier. Diskuter betydningen av mulige lysglimt i den syriske katastrofen, f.eks. humanitær korridor i Homs.
 13. Diskuter hvorvidt det kan komme til noen forhandlingsløsning så lenge presidenten heter Bashar al-Assad?
 14. Bruk medier og tidligere HHD. Gjør greie for mulige grunner til at det kom til internasjonal væpnet inngripen  i den libyske borgerkrigen i 2011, men så langt ikke har gjort det i Syria.
 15. Rollespill . Lag en minidialog mellom en norsk radikal islamist som vil dra til Syria og kjempe som jihadist og en klassekamerat som som stiller seg tvilende til et slikt prosjekt.
 16. Gå til regjeringen.no. Hvordan stiller den norske regjeringen seg til konflikten i Syria? Se blant annet utenriksministerens redegjørelsei Stortinget 11. februar 2014. Hva synes dere om regjeringens posisjon?

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål