Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 21 2015

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

  1. Hvor mange har dødd som følge av ebolaepidemien i Vest-Afrika?
  2. Hvordan kan ebola behandles?
  3. Gjør greie for viktige tiltak som bør settes inn når et mulig ebolatilfelle er oppdaget.
  4. Hvordan kunne ebolaepidemien lenge vokse seg større uten at myndighetene oppdaget det?
  5. Gjør greie for grunner til at ebolaepidemien oppsto og fikk utvikle seg til det omfanget den fikk.
  6. Hvorfor fikke ebola så mye større konsekvenser i Sierra Leone, Liberia og Guinea sammenliknet med Nigeria?
  7. Hvilket tillitsforhold er det mellom helsevesenet og befolkningene i de tre vestafrikanske landene?
  8. Diskuter grunner til at ebolaepidemien kom så seint opp på den internasjonale dagsordenen.
  9. Diskuter hva som må til for at den globale legemiddelindustrien skal utvikle medisin mot ebola. Bruk internett til å finne ut hva denne industrien nå eventuelt gjør for å utvikle slik medisin.
  10. Diskuter hva som må gjøres for å unngå en liknende global handlingslammelse ved eventuelle framtidige ebolautbrudd.

Lenkeforslag til HHD nr. 21 2015