Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 20 2015

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med sikkerhetisering av flyktningkrisen?
 2. Hva menes med EUs voksende demografiske utfordring?
 3. Gjør greie for kort- og langsiktige utfordringer som flyktningkrisen stiller EU overfor.
 4. Gjør greie for sentrale punkter i EUs Agenda for migrasjon.
 5. Diskuter hvordan flyktningkrisen kan påvirke samarbeidsprosjekter mellom de europeiske landene.
 6. Diskuter hvor klokt det var av den tyske forbundskansleren Angela Merkel på egen hånd å love alle syriske flyktninger å se bort fra Dublin-avtalen.
 7. Bruk mediene til å finne ut hva tallene 40 000 og 120 000  betyr i EUs håndtering av flyktningkrisen. Gjør greie for hvordan debatten om disse tallene har skapt spenninger innad i EU.
 8. Hvordan har krisen vist «manglende politisk vilje og evne til å samkjøre EU og medlemslandenes nasjonale politikk på migrasjonsfeltet».
 9. Hvorfor har Tyrkia i de siste ukene inntatt en framtredende plasse i EUs håndtering av flyktningkrisen?
 10. Diskuter hvem som skal velge ut hvem av alle millioner flyktninger i Syrias naboland, som skal få komme til Europa.
 11. Diskuter hvordan det også kan komme positivt ut av flyktningkrisen og strømmen av migranter.
 12. Diskuter i hvilken grad Vesten – USA og Europa – har et medansvar for flyktningsituasjonen i Midtøsten.
 13. Gjør greie for norske tiltak for å håndtere flyktningkrisen. Diskuter hvor tilstrekkelige og riktige de er.
 14. Hva gjør du når...
  1. du som turist i et EU-land blir bedt om å ta med to flyktninger i bilen din og passere gensen til neste land med dem i?
  2. du får besøk på døren av en som samler underskrifter til et asylmottak i ditt nabolag?
  3. din gode venninne ber deg om å huse en ung flyktning til asylsøknaden er behandlet?
  4. din arbeidsløse nabo argumenterer mot migrasjon under henvisning til at de tar arbeidsplassen hans?
  5. du blir bedt om å bidra med varme klær til nyankomne flyktninger i nabolaget?

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål