Oppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 18 2015

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 18 2015

Romanias tyske valg

18. Oct 2015
 • Ingebjørg Wevling

I november 2014 vant den tyskættede Klaus Iohannis presidentvalget i Romania. Det var en seier som overrasket de fleste. Den sittende statsministeren Viktor Ponta hadde allerede...

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med en siebenbürgen-tysker?
 2. Hvorfor kom tyskerne til Romania i første omgang?
 3. Hvordan kunne Iohannis vinne valget når en annen hadde 10 % mer oppslutning enn ham?
 4. Hvor i Romania hadde Iohannis størst oppslutning ved presidentvalget i 2014?
 5. Hva er det spesielle ved at Iohannis har kommet til presidentmakten i Romania?
 6. Hvorfor er det knyttet så store forhåpninger til president Iohannis?
 7. Gjør greie for hvordan Romania har klart overgangen fra kommuniststyre.
 8. Diskuter hva som er Romanias største fortrinn i den internasjonale konkurransen.
 9. Gjør greie for hvilke utfordringer Romania står overfor i dag.
 10. Gjør greie for hvordan forholdet er mellom de to EU-medlemmene Romania og Ungarn.
 11. Diskuter hva som ligger i uttrykket «dra det nasjonalistiske kortet» i en valgkamp.
 12. Hvorfor ses valget av Johannis på med blide øyne i EU?
 13. Diskuter hva forfatteren kan mene med «Klaus Iohannis representerer på mange måter både det gamle og nye Europa».
 14. Diskuter verdien av at Norge  skal bruke EØS-midler på Romania.

Lenkeforslag til denne artikkelen utenom de som finnes i selve artikkelen

Relaterte kompetansemål