Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 4 2015

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva vil det si å annektere et land eller landområde?
 2. Hva menes med autonomi?
 3. Hva vil det si om Ukraina er en enhetsstat, eller er en føderalstat?
 4. Hva skiller en hybridkrig fra en borgerkrig? Hvor nytt er hybridkrig - bruk medier.
 5. Diskuter hvorvidt krigshandlingene i Øst-Ukraina er del av en borgerkrig eller av en hybridkrig.
 6. Jf. pågående diskusjon blant vestlige land: Diskuter påstanden: «Det vil være feil å sende våpen til den ukrainske regjeringen nå.»
 7. Bruk medier: Gjør greie for Krims tilhørighet siden ca 1650. Hva betyr årene 1954, 1991 og 1994 for Krim?
 8. Diskuter påstanden : «Euromaidan-opprøret var et folkelig opprør fra en befolkning lei av økonomisk og politisk vanstyre.»
 9. Diskuter påstanden : «Euromaidan-opprøret var et folkelig opprør fra en befolkning lei av økonomisk og politisk vanstyre.»
 10. Gruppearbeid : Noen grupper på tre : Gjør greie for russiske argumenter mot utvidelse østover av NATO og EU. Andre grupper på tre :  Gjør greie for vestlige argumenter for utvidelse. Samlet klasse : Diskuter påstanden: «Ukraina bør bli medlem av NATO.»
 11. Diskuter påstanden: «Det er bare ukrainerne selv som skal avgjøre landets utenrikspolitiske orientering.»
 12. Gjør greie for hvordan Ukraina er et splittet land. Diskuter hvordan Ukraina skal kunne overkomme denne splittelsen.
 13. Gjør greie for hvordan den russiske annekteringen av Krim bryter med folkeretten.
 14. Diskuter klokskapen i den raske vestlige støtten til Euromaidan-opprørerne.
 15. Diskuter noen hovedelementer i en skisse til en løsning av konflikten i Ukraina. Skill gjerne mellom ytre og indre forhold.
 16. Diskuter hvor freds- og stabilitetsfremmende EUs politikk overfor Ukraina har vært.
 17. Til Ukraina-konflikten har den utenrikspolitiske tenkeren Henry Kissinger uttalt: "Hvis Ukraina skal overleve og blomstre kan det ikke være noen parts utpost - det burde heller fungere som en bro mellom dem.» Diskuter hvor enige dere er i utsagnet.
 18. Den amerikanske utenriksministeren John Kerry sa like etter den russiske intervensjonen på Krim "You just don't in the 21st century behave in 19th century fashion by invading another country". Diskuter styrken i Kerrys kritikk - hans etos.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål