Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 6 2016

Les artikkelen

Oppgaver

  1. Hva menes med voldgiftsdom?
  2. Hva menes med transitthandel?
  3. Hva vil det si at et land er opprinnelsesland for flyktninger?
  4. Hva menes med Aksum-riket? Hva var hovedgrunnlaget for at dette riket kunne bli så mektig? Bruk internett.
  5. Hvilken rolle har Storbritannia og Italia spilt i det området som i dag er Etiopia og Eritrea?
  6. Hvordan har frigjøring og krig påvirket lederskap og styresett i Eritrea?
  7. Gjør greie for forskjellen mellom Eritreas internasjonale omdømme på begynnelsen av 1990-tallet og i dag.
  8. Gjør greie for hvordan Eritrea siden 1993 har ligget i konflikt og strid med forskjellige naboland.
  9. Gjør kort greie for forskjeller mellom ELF og EPLF?
  10. Gjør greie for grunner til at folk flykter fra Eritrea.

Lenkeforslag