Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 21 2016

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med Israels «kjernefysiske tvetydighet»?
 2. Hva menes med opphavs- og transittland i flyktningsammenheng?
 3. Hvilke land var med i ondskapens akse slik daværende president Bush så det tidlig på 2000-tallet? Hva kjennetegnet disse landene?
 4. I 2016 er status at potensielt fiendtlige regimer i Midtøsten har blitt fjernet og deres masseødeleggelsesvåpen langt på vei destruert, uten å gå via en krevende fred med Israel.
 5. Hva gikk karikaturstriden ut på?
 6. Hva menes med stedfortrederkrig? Og hvem er det som i Midtøsten utkjemper slik krig med hvem?
 7. Hva vil det si at den nye valgmodellen i Irak  fremmet sekterisk tilhørighet og at diktatur ble erstattet med «sekterisk demokratur»? se blant annet HHD Hvor går Irak?, nr 3 2010.
 8. Hva menes når europeere mente å skimte konturene av «én mann, én stemme, én gang» i forbindelse med demokratisering i Midtøsten og Nord-Afrika.
 9. Hvilke dilemma oppsto for hvem når vestlige krefter ville støtte demokratiforkjempere i Midtøsten?
 10. Gjør greie for hvilke argumenter forfatteren trekker fram for at det eksisterer en sammenheng mellom flyktningkrisen i Europa og vestlige intervensjoner etter år 2000.
 11. Hvordan prøver artikkelforfatteren å få fram at Europa og USA synes å ha en litt forskjellige interesser og litt forskjellig tilnærming til Midtøsten?
 12. Diskuter påstanden «Vestlige intervensjoner for regimeendring er aleneårsak til strømmen av flyktninger til Europa.»
 13. Diskuter påstanden: «Amerikanske og andre vestlige styrker ble trukket altfor tidlig ut av Afghanistan og Irak».
 14. Diskuter hva Hellestveit legger i denne setningen: «Geografien gir et skjebnefellesskap med utviklingen i Europas naboland i sør som Europa ikke kan løpe fra.»

Lenkeforslag til HHD nr. 21 2016

 • Mange relevante HHD-artikler. Søk ved å gå til menypunktet Utforsk tema under nupi.no/skole. Velg Midtøsten der.
 • Se også lenkeforslag under de mange artiklene der, blant annet
 • Denne artikkelen er en forkortet og bearbeidet versjon av en mye lengre versjon I NUPIs tidsskrift Internasjonal Politikk. Litteraturlisten til den inneholder flere interessante lenker.
 • NRK.no har mange videoinnslag. Bruk relevante søkeord på Urix
 • VG.no med artikkelen Vesten har ikke skylden

Relaterte kompetansemål