Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD 3 2016

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med grexit?
 2. Hva menes med å devaluere?
 3. Hvor stor er den greske statsgjelden i prosent av den samlede verdiskapningen i landet (BNP)?
 4. Hva er Troikaen? Hvorfor er den så viktig i håndteringen av den greske statsgjelden?
 5. Hva vil det si at euro ble bestemt først og fremst av politiske grunner?
 6. Gjør greie for hva konvergenskriteriene i eurosonen går ut på.
 7. Hva menes med at den greske statsgjelden er blitt mer og mer sosialisert siden 2010?
 8. Gjør greie for hvordan rosfeti-mekanismen har fungert i gresk samfunnsliv over lang tid.
 9. Gjør greie for hvordan gjeldsproblemene har påvirket Hellas og grekerne både økonomisk, politisk og sosialt. Bruk gjerne internett til å utfylle artikkelen.
 10. Diskuter påstanden «Det var for lite fornuft i den greske statens bruk av lånene den tok opp fram til 2008».
 11. Hva menes med at Hellas kom med i eurosonen på feil premisser?
 12. I tre omganger – 2010, 2012 og 2015 – har Hellas fått store lån og lånelettelser utenfra. Hvorfor klarer landet likevel ikke å komme ut av nedgangstidene? Bruk også internett.
 13. Gjør greie for hvordan den greske gjeldskrisen kan forklares som et resultat av «en vanskapt valuta påført en vanskapt stat».
 14. Diskuter påstanden: «Hellas må betale tilbake alt de har lånt».
 15. Diskuter hvilke lettelser det er mulig å gi Hellas i håndteringen av statsgjelden.
 16. Diskuter hvordan den greske gjelden er et problem også for andre land.
 17. Diskuter hvordan Hellas’ beliggenhet kan bli et viktig kort for grekerne i deres strev etter å få lettere gjeldsbetingelser.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål