Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 7 2016

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

 1. Hva menes med konvensjonell krigføring?
 2. Hva menes med attribusjonsproblemet?
 3. Hvorfor ble mange overrasket over Hizbollahs krigføring under krigen mot Israel i 2006?
 4. Gjør greie for noen kjennetegn på hybrid krigføring.
 5. Gjør greie for militære domener der krig finner sted.
 6. Hvordan var «små, grønne menn» på Krim i  mars 2014 et eksempel på attribusjonsproblemet.
 7. Hvorfor er kampen om krigens narrativ så viktig?
 8. Hva er forskjellen mellom en feilinformasjonskampanje og en propagandakampanje? Finn eksempler på nett og diskuter hvorvidt det dreier seg om feilinformasjon eller propaganda.
 9. Gjør greie for de mange maktmidler som kan benyttes i hybrid krigføring.
 10. Diskuter hvordan hybrid krigføring kan sies å viske ut grensen mellom krig og fred.
 11. Diskuter hvordan bevisst gjennomført tvetydighet fra en konfliktpart kan hemme politiske beslutningsprosesser hos en motstander.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål