Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 1 2016

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med Kurdistan?
 2. Hva menes med Peshmerga?
 3. Gjør greie for forkortelsene KDP; PKK, PUK og PYD og hva de står for.
 4. Bruk internett til å finne ut mer om hvor nær kurderne var i å få en egen stat etter første verdenskrig.
 5. Gjør greie for hvordan to ytre begivenheter ble særlig avgjørende for kurderne i Nord-Irak på veien mot indre selvstyre.
 6. Diskuter hvilke muligheter kurderne i Irak har for å etablere en egen stat.
 7. Gjør greie for hvordan USA i bekjempelsen av IS prøver å forene minst to vanskelige hensyn.
 8. Hvorfor nekter omliggende stater å akseptere at det blir etablert en egen kurdisk stat i det kurdiske området?
 9. Gjør greie for hvordan det i 2015 har kommet til et tilbakeslag i forholdet mellom tyrkiske myndigheter og kurderne i landet.
 10. Hvorfor har Tyrkia vært lunkne med å delta i bekjempelsen av IS?
 11. Diskuter hvorvidt kurderne er ett folk.
 12. Diskuter hvor klokt det er av vestlige land å væpne kurdiske grupper.
 13. Diskuter påstanden: "Av hensyn til kurdernes menneskerettigheter må det internasjonale samfunnet kreve av statsmakten i Irak, Iran, Syria og Tyrkia at de arrangerer folkeavstemning om eventuell etablering av egen kurdisk stat".

Lenkeforslag til denne artikkelen (se også underveis i artikkelen)

Relaterte kompetansemål