Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 11 2016

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Gjør greie for sentrale kjennetegn på en stat.
 2. Gjør greie for kjennetegn ved Sahelbeltet.
 3. Hva er en sårbar stat?
 4. Hva er et fragmentert samfunn?
 5. Hva vil det si at en stat har monopol på tvangsmakt i et samfunn?
 6. Gjør greie for konkrete eksempler på korrupsjon.
 7. Forklar hvorfor noen stater blir sårbare stater ute av stand til å opprettholde sikkerhet, ro og orden på eget område.
 8. Hvorfor kan valg være særlig viktig for folk i sårbare stater?
 9. Når en stat ikke er i stand til å levere – verken sikkerhet eller velferd – hvor søker innbyggerne da ofte hjelp?
 10. I tillegg til landene selv står også det internasjonale samfunnet overfor utfordringer i Sahelbeltet. Hvordan mener forfatteren at det internasjonale samfunnet kan takle disse utfordringene?
 11. Diskuter hvorfor klimaendringer kan være ekstra tunge å bære i Sahel-landene.
 12. Diskuter påstanden: «Europa og Norge bør ikke involvere seg i sårbare stater.»
 13. Diskuter hva vestlige land bør ha lært av resultater av internasjonale operasjoner i seinere tiår.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål