Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 14 2016

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Hva menes med apartheid?
 2. Hva menes når en demokratisk valgt regjering inngår kompromisser?
 3. Hva vil det si at mange svarte afrikanere i apartheidtiden ble presset til å bo i reservater ?
 4. I hvilken periode var apartheid offisiell politikk i Sør-Afrika?
 5. Gjør greie for hvordan Sør-Afrika fremdeles er preget av store kontraster – økonomisk, politisk og på andre måter
 6. Hvilken arv overtok ANC fra apartheidregimet da de overtok regjeringsmakten i 1994?
 7. Gjør greie for hvilken politikk ANC har ført mens de har vært i regjering. Bruk også medier.
 8. Gjør greie for hvordan ANCs politiske dominans i seinere år har begynt å slå sprekker.
 9. Drøft hvilke utfordringer ANC står overfor i samfunnsstyret.
 10. Diskuter hvorfor ANC nå synes å møte større utfordringer i politiske valg enn tidligere.
 11. Drøft påstanden: «ANC må i større grad våge å utfordre den økonomiske makten til de hvite i Sør-Afrika.»

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål