Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 9 2017

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

  1. Hva menes med jihadist, separatist, radikal islamist, ekstremist og autoritært styre?
  2. Ranger de sentralasiatiske landene etter folketall.
  3. Hvor i Russland kommer de fleste fremmedkrigerne fra? Hvorfor derfra?
  4. Gjør greie for grunner til at folk drar fra det tidligere Sovjetunionen til Syria og Irak for å krige sammen med IS?
  5. Nusrafronten har nylig skiftet navn. Til hva? Hvorfor? Bruk medier.
  6. Hvordan er fremmedkrigere et uttrykk for globalisering?
  7. Hvordan har krigen i Afghanistan på 1980-tallet påvirket dagens fremmedkrigere i Syria og Irak?
  8. Gjør greie for hvordan russiske styresmakter har klart å flytte arenaen for kampen mot fremmedkrigere.
  9. Diskuter hvordan russiske og sentralasiatiske myndigheter kunne ha bekjempet fremmedkrigere på en annen måte enn de har gjort.
  10. Diskuter generelle grunner til at noen velger å reise til IS-området for å bli IS-krigere.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål