Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 13 2017

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Når ble den internasjonale koalisjonen mot IS etablert, og hvor mange land deltar i den i dag?
 2. Hva menes med notoritet i folkeretten?
 3. Hva vil det si at maktbruk må være proporsjonal?
 4. I 2006 ble det lovlige israelske svaret på angrepet fra Hizbollah i Libanon etter hvert likevel kritisert for å være folkerettsstridig. Hvorfor?
 5. Plikter alle andre FN-land uten videre å støtte militært et land som påberoper seg selvforsvarsrett etter å ha blitt angrepet?
 6. Hvilke to unntak finnes i FN-pakten fra forbudet om å bruke militærmakt? Hvilken tredje grunn gjør det lovlig å bruke militærmakt i andre land?
 7. Hvorfor strider ikke militær maktbruk etter invitasjon mot maktforbudet i folkeretten?
 8. Gjør greie for fire ulike typer av militære operasjoner og folkerettslige regelsett for disse.
 9. Gjør greie for når en stat eller en samling av stater lovlig kan operere på fremmed jord.
 10. Hvordan representerte det et brudd da regjeringen i 2015 besluttet å sende 120 norske soldater til Irak?
 11. Hvor mye  mindre landområde kontrollerer IS sammenliknet med august 2014?
 12. Gjør greie for noen folkerettslige skranker for bruk av militærmakt som er vedtatt i Sikkerhetsrådet.
 13. Gjør greie for hvorfor det kunne være problematisk for Sikkerhetsrådet at den irakiske regjeringen sommeren 2014 bare kontrollerte 40 prosent av landets territorium.
 14. Gjør greie for grunnlaget (hjemmelen) for det norske militære nærværet i Irak.
 15. Irak har begrenset sin invitasjon til bruk av luftmakt. Drøft det norske nærværet opp mot denne begrensningen.
 16. Hvordan begrunner forfatteren at den folkerettslige ryggdekningen for norsk militært nærvær i Irak er god tross uklarhet om invitasjonen?
 17. Gjør greie for forskjellen mellom Norges operasjoner i Irak i 2003¬–2005 og 2015–.
 18.  Gjør greie for hvilke tre hovedutfordringer det norske militære nærværet i Irak står overfor.
 19.  Diskuter utfordringer og dilemmaer det norske militære nærværet i Irak kan komme til å stå overfor.
 20. Diskuter hvordan det kan ha seg at mange land i dag utøver militærmaktk på syrisk og irakisk territorium uten at Sikkerhetsrådet har blitt enige om kapittel VII-operasjoner.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål