Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 19 2017

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva menes med global jihad?
  2. Hva vil det si at terrortrusselen er transnasjonal?
  3. Gjør greie for noen måter terrorister blir rekruttert på.
  4. Gjør greie for betydningen av nettverk for framveksten av jihadistisk terror i Europa.
  5. Gjør greie for ulike typer jihadistiske terrorister.
  6. Hvilken av disse typene er den farligste for europeisk sikkerhet ifølge forfatteren?
  7. Hvordan kan den typiske europeiske jihadisten beskrives?
  8. Hvordan argumenterer - i hovedsak  - europeiske jihadister når de skal legitimere  - rettferdiggjøre - sine terroraksjoner?
  9. Gjør greie for mulige tiltak overfor jihadistisk terror i Europa.
  10. Diskuter påstanden «Det er lite klokt av vestlige land å intervenere militært i Midtøsten».

Lenkeforslag til denne artikkelen:

Relaterte kompetansemål