Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 1 2017

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva menes med disse begrepene: bilateral, multilateral, multipolar og universell?
 2. Hva menes med en «5+1»-plattform for Norges forhold til Kina?
 3. Diskuter påstanden «Med unntak for de siste seks årene har forholdet mellom Kina og Norge alltid vært en solskinnshistorie.»
 4. Gjør greie for på hvilke felter det likevel har vært kontakt mellom de to landene i de siste seks årene.
 5. Gjør greie for hovedlinjer i Solberg-regjeringens utenrikspolitikk.
 6. Hvor balansert er samhandelen mellom Norge og Kina?
 7. Hvilke grunnleggende kjerneinteresser bygger kinesisk utenrikspolitikk på?
 8. Gjør greie for hvordan striden med Kina kompliserte de fleste av regjeringens utenrikspolitiske hovedlinjer.
 9. Hvilke dilemmaer står norske styresmakter overfor i striden med Kina?
 10. Gjør greie for sentrale argumenter de to landene har brukt for å forsvare sine posisjoner i striden med hverandre.
 11. Gjør greie for de mange felles interessene Norge og Kina også har.
 12. Diskuter påstanden «Det var klokt av statsminister Erna Solberg ikke å møte Dalai Lama da han var i Norge i 2014.»
 13. Diskuter hvor uavhengig den norske Nobelkomiteen er fra den norske statsmakten.
 14. Diskuter påstanden «Kina burde forlengst fått fredsprisen for å ha brakt flere hundre millioner kinesere ut av fattigdom i de siste tre tiårene.»

Lenkeforslag til denne artikkelen (mange i selve artikkelen)

Hvor hender det? (HHD) har mange artikler om Kina (søk på nupi.no/skole) blant annet disse:

Relaterte kompetansemål