Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 14 2018

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvordan startet opprøret mot president Bashar al-Assad?
  2. Hvilken religiøs minoritet tilhører Assad-familien og store deler av Syrias øverste elite?
  3. Borgerkrigen i Syria er svært kompleks. Mye av grunnen til dette er spenninger og konflikter på tvers av en rekke skillelinjer. Hvilke skillelinjer snakker vi om her?
  4. Hvilke utenlandske aktører som er nevnt i artikkelen, har interesser i borgerkrigen i Syria?
  5. Hvorfor er Russland involvert i krigen?
  6. Hva er Irans motivasjon for å være involvert?
  7. Hva er Astana-prosessen?
  8. Diskuter hvorfor verdenssamfunnet ikke har gjennomført en humanitær intervensjon.
  9. Diskuter hvorfor krigen i Syria fortsatt pågår.

Lenkeforslag til artikkelen 

Tidligere Hvor hender det?-artikler som kan knyttes til tematikken:

Andre aktuelle nettsteder:

Relaterte kompetansemål