Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 20 2018

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 20 2018

Plast i havet

14. Dec 2018
  • Alf Håkon Hoel

Forsøpling av havet er eit betydeleg problem, og plast er ein alvorleg og stor del av dette. Dyr døyr, og det er funne mikroplast i menneske. Kor omfattande er denne forsøplinga,...

Spørsmål til artikkelen

  1. Kva er plast og hva bruker vi det til?
  2. Kvifor ender så mykje av det i havet?
  3. Kva er mikro- og nanoplast?
  4. Kvifor er plast i havet farleg for dyr?
  5. Kva er kjelda til den største delen av plastforureining i Noreg? 
  6. Kva for internasjonale tiltak er innført for å få bukt med plastforureininga? 
  7. Kva kan du gjere for å redusere tilførselen av plast til havet?
  8. Diskuter denne påstanden: Det er allereie så mykje plast i havet, at man berre kan gi opp å gjere noko med det.

Lenkeforslag til artikkelen

Tidligare "Hvor hender det?"-artiklar:

Anna:

Relaterte kompetansemål