Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 16, 2020

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Kva er forskjellen på asylsøkjar og flyktning?
  2. Kva slags rettar har ein flyktning?
  3. Kor er rettane til flyktningane nedfelt?
  4. Sammenlikn Flyktningkonvensjonen og menneskerettane. Hva for slags rettar gjer konvensjonen til flyktningar utover dei grunnlegjane menneskeretta?
  5. Bruk eksterne kjelder: Kor i verda finner vi dei største flyktnigleira i verda og kva for konfliktar har folk flykta fra når dei bur der?
  6. Diskutér påstanden: «vestlege land pliktar å stille omfattande opp for flyktningar dersom landa sjølv har bidrege til flukta.»
  7. Diskutér påstanden: «Vi må hjelpe dei der dei er.» Del dykk inn i gruppar hvor ei gruppe er for og ei gruppe er imot.

Sjekk flyktningregnskapet fra Flyktninghjelpen og svar på spørsmåla:

  1. Kor mange flyktningar i verda finnast det?
  2. Lag en liste over de ti landene flest mennesker har flyktet fra.  
  3. Han antalet flyktningar gått opp eller ned dei siste ti åra?


Tidligere Hvor hender det?-artikler
Videre fordypning


 

Relaterte kompetansemål