Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

forklare teorier om hvorfor land handler med hverandre gjøre rede for frihandel, proteksjonisme og ulike typer handelshindringer

Alle kompetansemål