Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

drøfte sentrale økonomiske problemstillinger knyttet til Norges forhold til WTO og EU

Alle kompetansemål