Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

gjøre rede for betydningen av internasjonale finansmarkeder for økonomien i ulike land

Alle kompetansemål