Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

gjøre rede for virkemidler som kan brukes for å oppnå økonomisk vekst

Alle kompetansemål