Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

definere sentrale demografiske begreper og beskrive hovedtrekk ved den demografiske overgangen i ulike land

Alle kompetansemål