Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

gjøre rede for global befolkningsutvikling og forklare og diskutere befolkningsendringer

Alle kompetansemål