Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

diskutere ulike oppfatninger av begrepet bærekraftig utvikling

Alle kompetansemål