Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

gjøre rede for direkte eller indirekte inngrep i markedet for å forebygge miljøskader og hindre overforbruk av ressurser

Alle kompetansemål