Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

drøfte sentrale økonomiske problemstillinger knyttet til fattige og rike land, og diskutere mulige tiltak mot fattigdomsproblemer i verdenssamfunnet

Alle kompetansemål