Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

Alle kompetansemål