Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme

Alle kompetansemål