Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

drøfte sammenhenger mellom verdier, holdninger og politiske handlinger

Alle kompetansemål