Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

gjøre rede for valgmanntall, valgordninger og kanaler for politisk innflytelse

Alle kompetansemål