Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

presentere beslutningsprosesser i aktuelle politiske saker

Alle kompetansemål